loder

Co to jest Profil Zaufany?

Home / Poradnik / Co to jest Profil Zaufany?
Poradnik 0

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to podpis elektroniczny służący do podpisywania podań i wniosków, sprawozdań finansowych, składanych do podmiotów publicznych. Jest to zatem bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela.

Kto może założyć Profil Zaufany?

Założyć Profil Zaufany mogą:

  • obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy mają nadany numer PESEL oraz posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • małoletni, którzy ukończyli 13 lat, o ile mają możliwość jego potwierdzenia.
  • cudzoziemcy, o ile mają nadany numer PESEL
  • Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Jak można założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany można założyć po seplenieniu jednego z powyższych warunków pod tym linkiem. Profil Zaufany można założyć również poprzez bankowość elektroniczną.

Do czego można wykorzystać Profil Zaufany?

Dzięki platformie EPUAP czy oraz Profilowi Zaufanemu załatwienie różnorodnych formalności urzędowo-administracyjnych, które do tej pory wymagały osobistej obecności.

Posiadając Profil Zaufany aktualnie można załatwić następujące formalności:

Profil Zaufany w działalności gospodarczej

Prowadzenie firmy związane jest z regularnym dopełnianiem różnych formalności urzędowo-administracyjnych, na które należy zarezerwować sobie czas. Posiadanie przez przedsiębiorcę Profilu Zaufanego przynosi wymierne korzyści:

  • oszczędność czasu poprzez możliwość zdalnego podpisywania dokumentów
  • ułatwienie kontaktu z organami administracji
  • redukcja kosztów działalności
  • ograniczenie stresów związanych z koniecznością obecności osobistej.