30 kwietnia 2018 (poniedziałek) o północy mija termin na zlożenie deklaracji PIT.

W świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego, niezłożenie w terminie deklaracji PIT może skutkować nałożeniem na podatnika kary z tego tytułu. Brak złożenia deklaracji może zostać uznany za przestępstwo skarbowe, które może skutkować karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie lub za wykroczenie skarbowe.

Obecnie minimalna kwota grzywny (za przestępstwo skarbowe) może wynosić od 700 zł do powyżej 20 mln. zł, a za wykroczenie skarbowe kwota grzywny (mandatu) może wynosić od 210 zł do 42 tys. zł.