IFRS opublikowała dnia 16 marca 2018 r. nową taksonomię – MSSF 2018. Wprowadza ona liczne zmiany do Taksonomii 2017.
Taksonomia MSSF jest listą pozycji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych w formacie XBRL.
Taksonomia umożliwia identyfikację w jednoznaczny sposób odpowiednich informacji zawartych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, jak również w informacjach dodatkowych.
Odzwierciedla ona wymogi prezentacji i ujawniania w standardach MSSF oraz towarzyszące im materiały zgodnie ze standardami MSSF. Informacje pod adresem: http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/ifrs-foundation-publishes-ifrs-taxonomy-2018/