Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, z dniem 30 kwietnia 2018 wszedł w życie kolejny instrument do walki z nadużyciami w podatkach, jakim jest uprawnienie KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) do blokowania rachunku.

Jak czytamy w nowym dziale IIIB, rozdziale 3 art. 119zv § 1 ordynacji podatkowej – blokada taka może trwać nie dłużej niż 72 godziny. Jednak art. 119zw daje możliwość Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przedłużenia takiej blokady, aż do 3 miesięcy.