AKTUALNOŚCI

 

SPLIT PAYMENT 

 

Od kiedy będzie obowiązywał i o co w tym chodzi ?

 

 

 • Wchodzi w życie w lipcu 2018 roku !
 • Będą to przepisy umożlwiające, w transakcjach pomiędzy firmami, dokonywanie rozliczeń za nabywane usługi i towary w trybie płatności podzielonej, tzw. split payment.
 • Mechanizm będzie miał charakter fakultatywny – o skorzystaniu z niego zdecyduje podmiot zlecający przelew.
 • Znajdzie zastosowanie do rozliczeń tylko między przedsiębiorstwami.

 

Na czym będzie polegał?

 

 • Dla każdego płatnika VAT, będzie w banku założony dodatkowy rachunek – rachunek VAT.
 • W przypadku skorzystania z mechanizmu „split payment” (podzielonej płatności), pomiędzy kontrahentami, na ten rachunek VAT sprzedawcy będzie wpływała tylko kwota VAT zawarta w cenie sprzedawanych towarów lub usług.

 

Jakie powoduje ograniczenia i utrudnienia?

 

 • Przedsiębiorca będzie miał ograniczony wpływ na wysokość środków zamrożonych na rachunku VAT – to klient zdecyduje czy kwota podatku trafi na ten rachunek.
 • Pewnym utrudnieniem dla podatnika będzie fakt, że podczas prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawca będzie swobodnie dysponował jedynie otrzymaną od kontrahenta kwotą netto.
 • Tym samym pieniądze zgromadzone na tym „dedykowanym” rachunku VAT będą niejako „zamrożone”. Będzie można z nich korzystać jedynie, dokonując płatności VAT do innych kontrahentów lub płacąc zobowiązania podatkowe do urzędu skarbowego.
 • Ewentualne inne uwolnienia środków do płatności z tego rachunku będą możliwe wyłącznie po otrzymaniu zgody organów podatkowych.

 

PLUSY „split payment”

 

 • Jako jeden z PLUSÓW wynikających ze skorzystania przez podatnika z mechanizmu „split payment”, wskazywana jest możliwość szybszego uzyskania zwrotu podatku VAT.
 • Inną korzyścią z realizacji podzielonej płatności, w przypadku sporów z organami podatkowymi, będzie fakt dochowania „należytej staranności”- jako elementu dowodowego.