RODO w ochronie zdrowia ma szczególny wymiar. Pomocnym w wypełnianiu wymogów jest stworzenie kodeksu. Również dlatego iż, art. 40 ust. 1 i 2 RODO mówi, że „państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzenia kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu niniejszego rozporządzenia”. Warto jest więc tworzyć takie ramy.
Przykładem są prace w ramach wspólnej inicjatywy, która opisana jest na stronie www.rodowzdrowiu.pl.