W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) bardzo często spotkać się można z określeniami „GDPR”, „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”. W następnych Aktualnościach prezentowane będą informacje związane z tym tematem.
Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. Zacznie ono obowiązywać bezpośrednio w krajowym porządku prawnym od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie oznacza to jednak, iż obowiązująca obecnie ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) przestanie obowiązywać w całości.
W praktyce przedsiębiorcy będą obowiązani sprawdzić, czy przetwarzają dane osobowe zgodnie
z prawem, odwołując się wprost do przepisów Rozporządzenia, czyli aktu prawa Unii Europejskiej, a także w niektórych przypadkach – do przepisów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych.