Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość przechowywania otrzymywanych przez podmioty faktur oraz innych dokumentów księgowych uprawniających do odliczenia podatku VAT (w szczególności faktur zakupu, faktur korygujących) wyłącznie w formie elektronicznej i braku posiadania papierowych oryginałów tych dokumentów, które po otrzymaniu i zdygitalizowaniu będą podlegać utylizacji. Podmioty uprawnione są do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych dokumentów.