loder

Oferta

Home / Oferta
Know About us
Jak działamy ?
KONTISTO świadczy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe w podmiotach o różnych formach prawnych i rozliczeniach podatkowych. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług współpracujemy z biegłymi rewidentami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi. Nasi klienci mogą zadecydować jaki rodzaj współpracy jest dla nich korzystniejszy:
 • Pełna księgowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych i operacji gospodarczych w oparciu o ustawę rachunkowości. Przygotowywanie rozliczeń i deklaracji podatkowych.
 • Księgowość uproszczona - prowadzenie ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Przygotowywanie rozliczeń i deklaracji podatkowych.
 • Kadry i płace - prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej: listy płac, akt pracowników. Przygotowywanie rozliczeń, deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS.
 • Doradztwo księgowe - sporządzanie sprawozdań finansowych. Raporty na potrzeby wewnętrzne. Polityka rachunkowości
Poznaj Naszą Ofertę
Nowoczesne i kompleksowe usługi
Stawiamy na nowoczesność i 100% wykorzystujemy możliwości jakie daje nam nowa technologia. Naszym planem na najbliższe kilka lat jest wykorzystanie w księgowości sztucznej inteligencji (AI).
 • Pełna księgowość - prowadzenie ksiąg rachunkowych i operacji gospodarczych w oparciu o ustawę rachunkowości. Przygotowywanie rozliczeń i deklaracji podatkowych.
 • Księgowość uproszczona - prowadzenie ewidencji w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Przygotowywanie rozliczeń i deklaracji podatkowych.
 • Kadry i płace - prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej: listy płac, akt pracowników. Przygotowywanie rozliczeń, deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS.
 • Doradztwo księgowe - sporządzanie sprawozdań finansowych. Raporty na potrzeby wewnętrzne. Polityka rachunkowości
Usługi księgowe
W ramach usługi outsourcingu oferujemy kompleksowe usługi z zakresu księgowości dla Klientów indywidualnych oraz firm.
 • skanowanie, dekretacja ewidencja dokumentów księgowych
 • import wyciągów bankowych z rachunku bankowego oraz księgowanie płatności kurierskich i płatności elektronicznych
 • kontrola formalna dokumentów księgowych, kontrola rachunkowa dokumentów księgowych
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych będących podstawą ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych wymaganych przepisami prawa
 • informowanie o wysokości zobowiązań względem budżetu Państwa – informacja comiesięczna, według ustalonego i przyjętego wzoru
Usługi kadrowo-placowe
W ramach usługi outsourcingu oferujmy obsługę kadrowo-płacową. Wypełniamy wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 • rejestracja nowych pracowników i zleceniobiorców w ZUS oraz dokonywanie aktualizacji i wyrejestrowań
 • sporządzanie listy płac pracowników etatowych oraz Zarządu Spółki
 • sporządzanie listy płac na podstawie umów cywilno-prawnych oraz rachunków do umów.
 • naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • przesyłanie informacji dotyczących wysokości przelewów wynagrodzeń oraz przelewów zobowiązań publiczno-prawnych z tytułu ZUS i podatku dochodowego
 • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych
 • przechowywanie akt osobowych pracowników
Zajmujemy się kompleksowym kontrolingiem finansowym organizacji
Kontroling finansowy
W ramach usługi outsourcingu kontrollingu finansowego dokonujemy analizy działalności przedsiębiorstwa i identyfikacji kluczowych procesów w przedsiębiorstwie oraz ich mierników a następnie przygotowujemy comiesięczne raporty controllingowe dla zarządzających.

Prace kontrolingowe:

 • Doradztwo przy budowaniu systemu informacji zarządczej,
 • Uwzględnienie wymagań informacyjnych klienta przy budowaniu struktury planu kont,
 • Doradztwo w przygotowaniu struktury organizacyjnej w oparciu o wyodrębnione centra zysków i kosztów oraz we wdrożeniu modelu budżetowania zgodnego z wypracowaną strukturą,
 • Raportowanie wyników zgodne z systemem informacji zarządczej/systemem budżetowania,
 • Analiza danych zarządczych,
 • Możliwość wdrożenia w firmie systemu obiegu dokumentów, informacji i budżetowania we współpracy z partnerską spółką informatyczną.

Prace przy projektach dofinansowywanych z funduszy unijnych:

 • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych zgodnie z wymogami umów dofinansowywanych z funduszy unijnych,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych pod wnioski o płatność z funduszy unijnych.
NAPISZ DO NAS
Masz pytania?

  Administratorem danych osobowych jest Kontisto Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@kontisto.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie a także w celu wysyłania Państwu informacji o ofercie handlowej – o ile wyrazicie Państwo odrębną zgodę. Więcej informacji tutaj.