Do skutecznego zarządzania projektem konieczne jest zastosowanie adekwatnych sposobów zarządzania. Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Różnią się one podejściem do projektu, stopniem szczegółowości, różnie rozłożone są w nich obciążenia. Do najbardziej znanych zaliczyć można PRINCE2 czy też PMBoK.

PMI (Project Management Institute, www.pmi.org) to amerykańskie stowarzyszenie zajmujące się tworzeniem i promowaniem standardów zarządzania projektami. Udziela ona praw do tworzenia oddziałów na całym świecie, między innymi w Polsce (www.pmi.org.pl).

PMI jest właścicielem zbioru dobrych praktyk PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge Guide). Zbiór ten jest stale rozwijany. Metodyka ta podzielona jest na ponad 40 procesów zarządzania projektami. Procesy te korzystają z dziesiątków technik i narzędzi. Procesy te zdaniem PMBOK® Guide trzeba dostosować do potrzeb organizacji. Dopiero ich odpowiednie dobranie tworzy tzw. metodykę prowadzenia projektów. Ponieważ PMBOK® Guide jest adaptowalny do bardzo małych i bardzo dużych projektów i zbiera dobre praktyki z całego świata, to niestety ta książka stała się niezwykle gruba – ok. 600 stron.

IPMA (International Project Management Association, www.ipma.org) to zrzeszenie stowarzyszeń zarządzania projektami działających w dziesiątkach krajów, w Polsce działa przez IPMA Polska (www.ipma.org.pl).

IPMA jest właścicielem zbioru 46 kompetencji, które powinny cechować kierownika projektów, tzw. NCB (National Competence Baseline). Można go za darmo pobrać z witryny IPMA. W przeciwieństwie do poprzedniego standardu NCB nie opisuje procesów ani technik zarządzania projektami. Jedynie wymienia, co kierownik projekt powinien znać. Na przykład, o ile PMBOK® Guide opisze działanie metody wartości wypracowanej oraz powie, że to jest technika należąca do procesu kontroli kosztów, to NCB powie, że kierownik projektu powinien znać metodę wartości wypracowanej nie opisując zasad jej działania. NCB też nie powie, jak zbudować metodykę zarządzania projektami w firmie, bowiem skupia się tylko na wyliczeniu umiejętności kierowników projektów, a nie zasadach współpracy i komunikacji w zespołach projektowych.

OGC (Office for Government Commerce) to agenda rządu brytyjskiego wspierająca proces zakupowy w sektorze publicznym Wielkiej Brytanii. W celu poprawy efektywności zakupów w tym sektorze opracowała szereg standardów, w tym PRINCE2 (Project in Controlled Environment). Zatem PRINCE2 swoją genezę ma w projektach sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy zamawiającego.

PRINCE2 to metodyka prowadzenia projektów składająca się z 7 procesów, kilkudziesięciu dokumentów, technik i ról. Jest to przykład konkretnego scenariusza postępowania w trakcie prowadzenia projektu. Ze wszystkim powyższych standardów PRINCE2 zawiera najmniejszy bagaż wiedzy i najprzyjemniej się go czyta. Jest to po prostu podręcznik pokazujący, jak prowadzić projekt zgodnie z PRINCE2. W porównaniu do PMBOK® Guide można by powiedzieć, że PRINCE2 to konkretny schemat prowadzenia projektów, podczas, gdy PMBOK® Guide to zbiór dziesiątków klocków, z których dopiero trzeba zbudować standard, jaki jest potrzebny w firmie.