Dnia 25 lutego 2016 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) kolejna grupa podatników będzie musiała wywiązać się z obowiązku przekazania do administracji skarbowej JPK_VAT.

Informacje składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy informację należy złożyć do pierwszego dnia roboczego).

Obowiązek przekazania informacji nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to głównie sytuacji, kiedy:

  1. Sprzedawane są wyłącznie towary i świadczone usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  2. sprzedajesz są towary i świadczone usługi, które są opodatkowane VAT, ale podatnik korzysta  ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ jego obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.

Natomiast jeżeli obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale podatnik zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego lub nie ma prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – podatnik ma obowiązek przekazania informacji JPK_VAT.

Przekazanie informacji może nastąpić wyłącznie w wersji elektronicznej.

Skarb Państwa nadał strukturom danych JPK_VAT jednolity układ i format (xml). To właśnie forma przekazania informacji wzbudza wśród podatników najwięcej emocji. W celu pomocy podatnikom administracja wydłużyła czas pracy i zwiększyła obsady do tego zadania. Stosowne informacje znajdują się na stronach www Urzędów Skarbowych. Pomocna jest również infolinia KAS oraz informacje umieszczone na stronie Ministerstwa Finansów.

Za niedopełnienie przewidziano kary.

Struktury JPK_VAT muszą być również udostępniane na żądanie administracji.