JAK DZIAŁAMY

ELASTYCZNE FORMY WSPÓŁPRACY

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe i kadrowo-płacowe w podmiotach o różnych formach prawnych i różnych systemach rozliczeń podatkowych.

Nasi klienci mogą zadecydować jaki rodzaj współpracy będzie dla nich najkorzystniejszy:

  • księgowość zewnętrzna – polegająca na księgowaniu na naszym lub klienta systemie księgowym i w naszym biurze (dokumenty dostarczane do nas),
  • księgowość zdalna – dokumenty są u klienta, a przez zintegrowany system finansowo-handlowy dekretowane są przez nas zdalnie, a w celach weryfikacji danych raz na jakiś czas nasz pracownik pracuje u klienta (dokumenty u klienta),
  • księgowość wewnętrzna – dokumenty są u klienta i księgowane są w siedzibie klienta przez naszego pracownika (delegat naszej firmy rezyduje u klienta).

Możemy również przejąć całość obowiązków związanych z aspektami księgowymi, podatkowymi i prawnymi.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ W OPARCIU O SYSTEM merSoft

Stawiamy na nowoczesność i 100% wykorzystujemy możliwości jakie dają nam nowe technologie oraz współpraca z programistami.

Dążymy do wykorzystania w księgowości  sztucznej inteligencji.

W pracy wykorzystujemy oprogramowanie MerSoft partnera spółki, firmy Meritus.

W każdym przypadku oprogramowanie jest konfigurowane tak, by optymalnie realizować oczekiwania naszych klientów.

PRACA W OPARCIU O ZEWNETRZNE OPROGRAMOWANIE

W zależności od sytuacji pracujemy (współpracujemy) z innymi programami: Symfonia, Insert, Raks, Optima CDN, Enova, Fakt, WAPRO. Praktycznie jesteśmy w stanie pracować na dowolnym programie. W takim przypadku potrzebujemy maksymalnie 2 tygodni na integrację systemów. Możemy także w krótkim czasie przenieść dane z dowolnego programu do naszego systemu MerSoft.

CYKLICZNE PROCEDURY

Przebieg procesu miesięcznego cyklu podstawowego świadczenia usług księgowych:

  • odbiór dokumentów osobiście lub przy wykorzystaniu kuriera – częstotliwość zgodna z oczekiwaniem i z uzgodnieniami oraz liczbą dokumentów (co tydzień, co 10 dni, co dwa tygodnie, raz w miesiącu),
  • skanowanie otrzymanych dokumentów,
  • bieżące wprowadzenie dokumentów do systemu księgowego wraz ze skanem,
  • kontakt (mailowy, telefoniczny, skype) ze Zleceniodawcą, w celu wyjaśnienia kwestii merytorycznych, związanych z przekazaną dokumentacją oraz przedstawienie prognozowanych zobowiązań podatkowych,
  • sporządzenie deklaracji, przesłanie  informacji o wysokości naliczonych podatków oraz skróconą wersję wyniku finansowego według wzoru ustalonego ze Zleceniodawcą.

 

ANALIZY I RAPORTY

Nasza wiedza i doświadczenie w opracowaniu raportów i analiz może wesprzeć zarządy i właścicieli firm w trudnym procesie decyzyjnym.

  • klient na bieżąco będzie miał dostęp do danych prezentujących bieżący stan finansowy firmy.
  • na życzenie opracujemy dostosowane do specjalnych potrzeb wzory raportów on-line.