Z dniem 15 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Minister Finansów przedłużył terminy do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym jest to 30.09.) na:

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”,
  • złożenie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji podatkowej,
  • jak również złożenie uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.