Czy to już projekt?

Czy to już projekt?

Bardzo często zdarza się usłyszeć „Zrealizowałem projekt.”, „To będzie mały projekt.”, „Niestety był to nieudany projekt.” itp. Powstaje zatem pytanie Czym jest projekt?, Czy to określenie nie jest nadużywane? Czy do planowanego przedsięwzięcia nie zastosować metodyki...