Split payment

Split payment

AKTUALNOŚCI   SPLIT PAYMENT    Od kiedy będzie obowiązywał i o co w tym chodzi ?     Wchodzi w życie w lipcu 2018 roku ! Będą to przepisy umożlwiające, w transakcjach pomiędzy firmami, dokonywanie rozliczeń za nabywane usługi i towary w trybie płatności podzielonej,...
Wybrane miesięczne wskaźniki GUS

Wybrane miesięczne wskaźniki GUS

Data aktualizacji: 24.01.2018 r. Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne Wyszczególnienie A – analogiczny okres roku poprzedniego=100 A1 – od początku roku do końca okresu (analogiczny okres roku poprzedniego=100) B – okres poprzedni=100 C – grudzień roku...
Kryteria wyboru zarządzania projektem

Kryteria wyboru zarządzania projektem

Jedną z kluczowych kwestii w ramach zarządzania projektami jest prawidłowy dobór metody, którą przyjmiemy do dla konkretnego projektu. Błędnie dobrana metoda, w najgorszym przypadku doprowadzić może nawet do upadku podmiot gospodarczy, który realizuje projekt. Może...
Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

W trakcie na prowadzenia biznesu lub też realizowania innego pomysłu pojawiają się okresy, w których nie można w terminie wywiązać się z ciążących obowiązków. Dobrym przykładem jest brak możliwości zapłaty w terminie za zobowiązania. Co do zasady nikt, kto prowadzi...
MSSF 17

MSSF 17

Dnia 06 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie TRG w sprawie MSSF 17 Czy nadchodzi rewolucja dla firn ubezpieczeniowych?
Wypłacalność !

Wypłacalność !

Zagadnienie wypłacalności ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania każdej osoby, zarówno fizycznej jak i prawnej. Dosyć często mamy odczynienia z sytuacją gdy podmiot wykazuje rentowność (przynajmniej według swoich analiz) a mimo to musi ogłosić upadłość, czy też w...