RODO w ochronie zdrowia

RODO w ochronie zdrowia

RODO w ochronie zdrowia ma szczególny wymiar. Pomocnym w wypełnianiu wymogów jest stworzenie kodeksu. Również dlatego iż, art. 40 ust. 1 i 2 RODO mówi, że „państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do...
IFRS Taksonomia 2018

IFRS Taksonomia 2018

IFRS opublikowała dnia 16 marca 2018 r. nową taksonomię – MSSF 2018. Wprowadza ona liczne zmiany do Taksonomii 2017. Taksonomia MSSF jest listą pozycji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych w formacie XBRL. Taksonomia umożliwia identyfikację w jednoznaczny...
RODO

RODO

W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim, w przygotowaniu się do RODO, KE udostępniła wytyczne, które mają ułatwić nie tylko zrozumienie istoty reformy, ale sprawne stosowanie nowych przepisów oraz instrumentów i mechanizmów, które one...
RODO Czas zacząć

RODO Czas zacząć

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...