• Funkcjonalność Systemu MerSoft wykracza daleko poza ramy tego typu rozwiązań. Oprogramowanie było tworzone przez ostatnie 20 lat i sukcesywnie rozwijane o funkcjonalności zgłaszane przez jego użytkowników. W efekcie tego dopracowaliśmy się systemu, który jest w stanie obsłużyć chyba każdy segment rynku, rodzaj działalności gospodarczej i wszystkie niezbędne zdarzenia, które w takiej działalności zachodzą.

 

  • System Mersoft wykorzystując swoje moduły koordynuje wszystkie procesy, od szeroko pojętego zarządzania, poprzez sprzedaż i xxx do pełnej kontroli finansowej i raportowania. WIĘCEJ

 

  • System Mersoft Księgowość to odrębny moduł, współpracujący jednak ściśle z całym systemem. Pozwala na automatyzację prac księgowych w zakresie wszystkich dokumentów przetwarzanych w MerSoft. Każdy dokument, podczas jego wystawiania, otrzymuje automatyczny dekret księgowy (użytkownik może też indywidualnie do potrzeb go zmienić). Oznacza to, że praca osoby księgującej typowe zdarzenia księgowe, jak zakup towarów handlowych, sprzedaż czy zapasy magazynowe jest bardzo uproszczona. System jest napisany w nowej technologii całkowicie webowej, dającej dostęp do danych z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu w zasięgu internetu. WIĘCEJ