Spotkanie IFRS

Spotkanie IFRS

Dnia 31 stycznia 2018 r. W Hong Kongu obyło się wspólne spotkanie IFRS Foundation Trustees, IFRS Foundation oraz Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) z interesariuszami. W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele biznesu, jak i agencji...
Dokument papierowy, czy to się opłaca?

Dokument papierowy, czy to się opłaca?

Koszty papierowych dokumentów, w tym dokumentów źródłowych w rachunkowości, to między innymi koszty: 1.    zakupu urządzenia do drukowania, 2.    papieru, 3.    tonera/tuszu, 4.    serwisu urządzenia, 5.    czasu poświęconego na drukowanie, 6.    czasu poświęconego na...
Wybrane miesięczne wskaźniki GUS

Wybrane miesięczne wskaźniki GUS

Data aktualizacji: 24.01.2018 r. Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne Wyszczególnienie A – analogiczny okres roku poprzedniego=100 A1 – od początku roku do końca okresu (analogiczny okres roku poprzedniego=100) B – okres poprzedni=100 C – grudzień roku...
Kryteria wyboru zarządzania projektem

Kryteria wyboru zarządzania projektem

Jedną z kluczowych kwestii w ramach zarządzania projektami jest prawidłowy dobór metody, którą przyjmiemy do dla konkretnego projektu. Błędnie dobrana metoda, w najgorszym przypadku doprowadzić może nawet do upadku podmiot gospodarczy, który realizuje projekt. Może...
Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

W trakcie na prowadzenia biznesu lub też realizowania innego pomysłu pojawiają się okresy, w których nie można w terminie wywiązać się z ciążących obowiązków. Dobrym przykładem jest brak możliwości zapłaty w terminie za zobowiązania. Co do zasady nikt, kto prowadzi...